Категории

GDPR политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

в сила от 25.05.2018г.

 

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия.

 

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

 

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед онлайн пазаруване от Сайта. Моля да имате предвид, че в случай на грешно подадени лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим стоката, която сте поискали.
 

Фор Фемили ЕООД гарантира защитата на личните данни на клиентите си.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на сайта  www.4family.bg.  Тя не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго законодателство.

 

I.Ние сме


Фор Фемили ЕООД е фирма, регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204320284, седалище гр. София, ул. „Обиколна“ 56, която събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Ние обработваме Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни.

 

Можете да се свържете с нас на:
телефон: 0897706054
e-mail: info@4family.bg

 

II. Събирани категории лични данни  

 

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: Име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес, адресна информация, бисквитки.

 

Ние не събираме и не обработваме специални категории данни.

 

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме единствено онлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие или по силата на нормативни разпоредби.

 

III. Основания за обработване на лични данни

 

Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим някоя от нашите услуги, за да управлявате Вашия профил в онлайн магазина, за да управлявате Вашите покупки, да се възползвате от правото си на връщане/замяна на продукт, за да се абонирате за нашия бюлетин. Те ни служат за кореспонденция с Вас или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди доставка на поръчаните от Вас стоки, при оформяне на документите с куриерската фирма, за маркетингови дейности или реклама.

 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

 

IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни


1.Транспортни/куриерски фирми с оглед на изпращане на закупените от нас стоки;
2.Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;


V. Срок за съхраняване на личните Ви данни


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел управление на профила Ви – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил на Фор Фемили ЕООД.


2. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.


VI. Правата Ви във връзка с обработването на Личните ви данни

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на  имейл: info@4family.bg Вие имате следните права, които може да упражните:

 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
  В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Фор Фемили ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора.
 • Имате право на възражение срещу използване за директен маркетинг. По всяко време Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама като оттеглите даденото от Вас съгласие.  

За да видите с какви Ваши лични данни разполагаме моля посетете следната страница:

От тази страница може да заявите изтриването на личните Ви данни.


VII. Социални мрежи


Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Фор Фемили ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля, да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате тези сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване.

 

VIII. Изменения на Политиката за поверителност


Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ влиза в сила на 25.05.2018г. Тя може да бъде изменяна едностранно от „Фор Фемили“ ЕООД  по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Всеки път, когато потребителите използват онлайн магазин   https://www.4family.bg/ ще бъдат обвързани с настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“, и всеки път, когато използват сайта, трябва да преглеждат този текст, за да бъдат сигурни, че са съгласни с него. Ако не са съгласни с него, не трябва да използват този сайт.

 

Политика за употреба на „Бисквитки“


В този уебсайт се използват Бисквитки (cookies), които са малки текстови файлове с информация за потребителска навигация в него, чиито основна цел е да се подобри Вашия опит в сайта. Бисквитките се запазват временно върху твърдия диск на компютъра на потребителя, на неговия телефон, таблет и друго използвано устройство и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия се извършват с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.

 

Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна cookies, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

 

Ако предпочитате да избегне използването на бисквитки на  https://www.4family.bg/, трябва да забраните използването на бисквитки в собствения браузър, след което да изтрие свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки може да се използва по всяко време.
 

Можете да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този сайт по всяко време чрез промяна на конфигурацията на Вашия браузър. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в "Предпочитания" или менюто "Инструменти". За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто "Помощ" в самия браузър.

 

По-долу ще получите по-подробна информация за бисквитките.

 

Какво представляват "бисквитките" в компютрите?

Също известни като "бисквитки" на браузъра или "бисквитки" за проследяване, "бисквитките" са малки, често криптирани текстови файлове, намиращи се в директории на браузърите. Те се използват от уеб програмистите, за да помогнат на потребителите да навигират ефективно в уебсайтовете си и да изпълняват определени функции. Поради основната си роля на подобряването/активирането на използваемостта или процесите на сайта, деактивирането на "бисквитките" може да попречи на потребителите да използват определени уебсайтове.

 

ЦЕЛ на бисквитките:

Стандартното използване на бисквитките на браузъра е за ваше улеснение в интернет. Уеб сървърите задават "бисквитки", за да улеснят автентичността на потребителя, ако потребителят влезе в защитена зона на уебсайта. Информацията за влизането се съхранява в "бисквитка", така че потребителят може да влиза и напуска уебсайта, без да се налага да въвежда отново една и съща информация за удостоверяване отново и отново.

 

Бисквитките за сесии също се използват от сървъра, за да съхраняват информация за дейностите на страниците на потребителите, така че потребителите лесно да могат да получат къде са напуснали страницата на сървъра. По подразбиране уеб страниците нямат "памет". Бисквитките казват на сървъра какви страници да показват на потребителя, така че потребителят да не се налага да помни или да започне навигацията на сайта отново. По същия начин "бисквитките" могат да съхраняват информацията за поръчките, необходими за създаването на пазарни колички, вместо да принуждават потребителя да запомни всички елементи, които потребителят е пуснал в пазарската кошница.

 

Устойчиви или проследяващи "бисквитки" също се използват за съхраняване на потребителските предпочитания.

 

Проблеми със сигурността и поверителността на Cookie

"Бисквитките" НЕ са вируси. Бисквитките използват формат на обикновен текст.

 

Трябва да знаете, че бисквитките могат да се използват за злонамерени цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на браузъра на потребителя, както на конкретен сайт, така и за сърфиране в няколко сайтове, "бисквитките" могат да се използват като форма на шпионски софтуер.

 

Повечето браузъри имат вградени настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на "бисквитките", време на изтичане и изхвърляне, след като даден потребител посети определен сайт. Архивирането на вашия компютър може да ви даде спокойствие, че вашите файлове са безопасни.

 

Ключови съвети за безопасно и отговорно сърфиране в бисквитки:

Поради своята гъвкавост и факта, че много от най-големите и най-посещаваните сайтове използват "бисквитки" по подразбиране, "бисквитките" са почти неизбежни. Деактивирането на "бисквитките" ще блокира потребителя от много от най-широко използваните сайтове в интернет. Дори настройките за търсене изискват "бисквитки" за езикови настройки. За това е добре да персонализирате настройките на "бисквитките" на браузъра си, за да отразите нивото на комфорт с помощта на "бисквитката".

 

Уверете се, че браузърът ви е актуализиран.

Ако още не сте го направили, настройте браузъра си да се актуализира автоматично. Това премахва уязвимостите в сигурността, причинени от остарели браузъри.